ZBADAJ potenCjał finansowy startupu

Kalkulator finansowy dla nowego pomysłu

Kontakt

Kontakt

Siedziba

Sekwencja Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 51/12
00-697 Warszawa
(vis-a-vis dworca Warszawa Śródmieście)

 

Kalkulator finansowy analiza-finansowa.eu powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”