Policzymy Tw贸j biznes

Kalkulator finansowy online
Analiza finansowa firmyAnaliza finansowa pomys艂u

Analiza

Analiza finansowa przedsi臋biorstwa

ZBADAJ FINANSOWY STAN PRZEDSI臉BIORSTWA

Oferujemy analiz臋 finans贸w firmy w ca艂ym ich przekroju, celem wyci膮gni臋cia wniosk贸w, kt贸re pomog膮 Ci w obraniu skutecznej strategii finansowej i lepszym zarz膮dzaniu. Efekty naszych dzia艂a艅 prze艂o偶膮 si臋 na lepsz膮 p艂ynno艣膰 finansow膮 (minimalizacj臋 strat, maksymalizacj臋 zysk贸w). Oferujemy kompleksowe us艂ugi z zakresu analizy finansowej przedsi臋biorstwa:

Audyt finansowy

analiza sprawozda艅 finansowych przedsi臋biorstwa

Audyt rachunkowy

analiza dokumentacji i stanu finansowego firmy

Audyt podatkowy

analiza prawid艂owo艣ci danych oraz czynno艣ci podatkowych

Strategia finansowa

planowanie finansowe i inwestycyjne

Aby dokona膰 wst臋pnej analizy kondycji finansowej przedsi臋biorstwa i pozna膰 g艂贸wne wska藕niki finansowe, skorzystaj z naszego kalkulatora finansowego:

Analiza finansowa nowego pomys艂u

ZWERYFIKUJ POWODZENIE FINANSOWE POMYS艁U NA BIZNES

Z nasz膮 pomoc膮 realnie zaplanujesz sw贸j biznes. Podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe b臋d膮 ju偶 zawsze oparte o wiarygodne dane.聽Oferujemy us艂ugi z zakresu:

Wst臋pna ocena pomys艂u

analiza otoczenia i pomys艂u w celu identyfikacji nowo艣ci

Planowanie finansowe

szczeg贸艂owa analiza przychod贸w i koszt贸w biznesu

Projekcja finansowa

opracowanie projekcji finansowych dla pomys艂u

Aby dokona膰 wst臋pnej projekcji finansowej pomys艂u biznesowego skorzystaj z naszego kalkulatora finansowego dla nowych pomys艂贸w :

O nas

Firma Sekwencja Sp. z o.o. posiada wieloletnie do艣wiadczenie w zakresie us艂ug dotycz膮cych aspekt贸w finansowych prowadzenia dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw (szczeg贸lnie dla podmiot贸w z sektora MSP), w tym m.in.:

  • przeprowadzanie analiz finansowych przedsi臋biorstwa,
  • konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsi臋wzi臋cia,
  • pomoc w zastosowaniu podstawowych narz臋dzi zarz膮dzania finansami,
  • pomoc w zarz膮dzaniu kapita艂em obrotowym,
  • konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzy艣ci z pozyskiwania kr贸tkoterminowych, 艣rednio i d艂ugoterminowych 藕r贸de艂 finansowania,
  • wyb贸r najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej dzia艂alno艣ci.

Nasi pracownicy posiadaj膮 certyfikat potwierdzaj膮cy nabyte kompetencje oraz osi膮gni臋cie uprawnie艅 do wykonywania zawodu Specjalista ds. finans贸w (kod zawodu 241306). Ponadto wsp贸艂pracujemy z do艣wiadczonymi Ekspertami w zakresie audytu finansowego, analizy dokument贸w ksi臋gowych i finansowych, oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firm (bieg艂y rewident) oraz analizy bie偶膮cej, analizy sytuacji podatkowej firm i rekomendacji, co do proponowanych usprawnie艅 (doradca podatkowy).

Posiadamy ponadto:

  • Akredytacj臋 w zakresie innowacji udzielon膮 przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Przedsi臋biorczo艣ci i Technologii) w ramach us艂ug doradczych w zakresie innowacji.
  • Akredytacj臋 Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji udzielon膮 przez Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

O nas

Kontakt

Kontakt

Siedziba

Sekwencja Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 51/12
00-697 Warszawa
(vis-a-vis dworca Warszawa 艢r贸dmie艣cie)

 

Kalkulator finansowy analiza-finansowa.eu powsta艂 w ramach projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: 鈥濵odelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji鈥, w ramach Osi Priorytetowej III 鈥濺ozw贸j potencja艂u innowacyjnego i przedsi臋biorczo艣ci鈥, Dzia艂anie 3.1 鈥濸oprawa rozwoju M艢P na Mazowszu鈥, Poddzia艂anie 3.1.2 鈥濺ozw贸j M艢P鈥